V Bořeticích je vždy krásně

21. Zarážení hory - Kravihorská republika - Bořetice

Folklorní akce s cimbálovou muzikou, s řadou otevřených sklepů s možností ochutnávky vína.

Zarážení hory - " Horou" se myslí kopec či stráň s vysazenou vinnou révou. V den zarážení hory museli vinaři ukončit všechny práce na vinici a od tohoto dne se až do vinobraní na vinici nesmělo. Jednalo se především o ochranu před krádeží hroznů. Dodržování hlídali hotaři a za krádež hrozilo utětí ruky. V časech Karla IV. na vinici směla jen těhotná žena a za utržení jednoho hroznu musela zaplatit.

 

Vyhledávání